Nechceme být montovnou Evropy, ale jejím kreativním srdcem!

Manifest kreativních průmyslů

Nechceme být montovnou Evropy, ale nestačí nechtít, je třeba pro to i něco dělat.

Šikovné české ručičky, existenční nutnost stvořená z tlaku plánovaného hospodářství, se pomalu stávají minulostí. Světem hýbou a v budoucnu hýbat budou nové nápady, kreativita a inovace. A pokud nechceme zaspat a zůstat montovnou, kterou permanentně ohrožuje odchod investorů a nakonec zajde na úbytě, musíme v sobě najít potenciál, vychovávat a kultivovat schopnost být kreativní. Kreativita a inovace jsou nevyčerpatelný zdroj bohatství. Myšlenky jsou nová ropa a kreativita a nástroje kreativního myšlení, tedy způsob, jak přicházet na nová řešení, jsou nové rafinérie. Kultivace, vzdělávání a podpora kreativity přináší nejen radost z tvorby a hojnost kulturních statků, ale v neposlední řadě i zisk. Business odvětví založená na kreativitě jsou nejrychleji rostoucí obory podnikání. Země jako Velká Británie, Německo, Rakousko, Švédsko zavedly do svých GDP statistik kapitolu kreativních průmyslů a kontinuálně sledují vývoj jejich přínosu pro celé hospodářství. Pro mnoho zemí je kreativní průmysl významným vývozním sektorem. Příkladem může být kalifornský Hollywood, britská quality TV nebo kanadský herní průmysl.

Kromě přímého vlivu na HDP má kreativní průmysl mnoho vedlejších vlivů – ovlivňuje vzdělávání, inspiruje ostatní business směrem k vyšší invenčnosti, mnohdy je destinačním ambasadorem. Příkladem může být fenomén Angry Birds jako skvělý finský ambasador. Mimochodem nejúspěšnější česká značka všech dob by bez kreativity a invence chudého zlínského ševce nikdy nevznikla.

A jak je tomu u nás?
Když se v Česku řekne kreativní průmysly, odpovědí ve většině případů bude: Kreativní co? Průmysly? Co to sakra je? Přitom tento „co-to-sakra-je“ sektor ročně produkuje přibližně 5 % hrubého domácího produktu a meziročně roste rychleji než tradiční odvětví typu chemického nebo automobilového průmyslu.

Nikdo nás nezná jménem. A to chceme změnit v první řadě.
Chceme dát sektor kreativních průmyslů na mapu. Chceme, aby nás česká veřejnost znala jménem. Chceme, aby si česká veřejnost dovedla představit, co to je, a dokázala si vybavit, jaké konkrétní obory obsahuje. Aby si dokázala představit, že obory s vysokou přidanou hodnotou jako architektura, design, software a herní průmysl, reklama, filmová a televizní tvorba, tedy obory, jejichž základem je lidská kreativita, znamenají potenciální perspektivu práce pro jejich děti i pro ekonomiku jako celek. Většinu rutinní práce brzy nahradí stroje, lidskou kreativitu a představivost zatím stroj nahradit neumí.

Mediální výstupy:
lidovky.cz
e15.cz
idnes.cz
euro.cz
denik.cz

Kreativní lidé Česka, dejme o sobě vědět a ukažme světu, že jsme síla, která bude formovat naši společnou budoucnost! Připojte se k Manifestu kreativních průmyslů.

Jaké povědomí máme v České republice o kreativních průmyslech?

Průzkum společnosti IPSOS

Připojili se

Kreativní průmysl v ČR

Animace a VFX

Animace je způsob vytváření zdánlivě se pohybujících věcí. Princip animace představuje záznam na sebe navazující sekvence snímků, které jsou každý o sobě statický a drobně se od sebe liší. Při rychlém zobrazování těchto snímků postupně za sebou vzniká díky setrvačnosti lidského oka dojem plynulého pohybu. Snímky se však musí přehrávat takovou rychlostí, kterou už oko nepostřehne. VFX – zpracování filmové postprodukce – využití počítačové grafiky v tvorbě speciálních vizuálních efektů ve filmu a reklamě.

Reklama a marketingová komunikace

Úlohou marketingové komunikace je prodat produkty prostřednictvím komunikace s potenciálními zákazníky. Reklama je jedním z nejviditelnějších nástrojů marketingové komunikace.

Design

Cílem designu je co nejúčelněji propojit funkční a estetickou stránku navrhovaného předmětu či systému. Vyžaduje proto jak technické, tak výtvarné schopnosti a znalosti a v současné době úzce souvisí také s propagací a reklamou.

Fotografie

Fotografie představuje hlavní obrazový nástroj tištěných a on-line médií. Čtenář se s ní setkává v tištěných periodikách i na internetu, aniž by je nějak hodnotil nebo znal jejich autory. Módní a reklamní fotografie jsou nedílnou součástí zejména časopisů a magazínů pro ženy i pro muže. Nejedná se sice o fotografie ryze žurnalistické, ale jsou příbuzné fotografiím, které se využívají také v žurnalistických útvarech.

Herní průmysl

Sektor počítačových her se zabývá vývojem, výrobou a prodejem specializovaného software, který kombinuje technologie, umění a obchod. Herní průmysl je dnes významnou součástí a tahounem digitální ekonomiky, kdy digitální distribuce her významně roste a již převyšuje distribuci klasickou. Studie.

Média a literární činnost

Označuje uvedení nějaké informace, textu či zprávy ve známost, nejčastěji v tisku nebo na internetu. Výraz publikace také označuje konkrétní dílo vydané tiskem, případně i na webu (internetová publikace).

Televize a rádio

Z hlediska účinnosti a dopadu jakéhokoliv sdělení na diváka je televize nejúčinnějším ze všech médií vůbec. Televizní divák vnímá obrazovou informaci vysílanou „jeho“ televizí podvědomě jako pravdu. Úlohou televize není pouze informovat, ale také bavit. Rozhlas má dvě stránky, v nichž je silnější než ostatní média. Tou první je, že umí informovat nesmírně rychle. Tou druhou je, že umí báječně vyprávět a bavit.

Film

Filmový průmysl obsahuje řadu různorodých oblastí a činností. Patří do něj následující aktivity: filmová a televizní produkce, prezentace a distribuce; v rámci oblasti distribuce se jedná o následující možnosti: distribuce do kin, domácí video, televize (kanály zdarma i placené kanály) a video na objednávku (video on demand, VOD).

Partneři

    Cítím se být součástí kreativních průmyslů v Česku

    Připojte se a podepište manifest kreativních průmyslů!